Beyaz Yaka Mavi Yaka
Toplam Çalışan Sayısı 1 337 4 911
Yaş Ortalaması (Yıl) 33,4 37,8
Kıdem Ortalaması (Yıl) 10,1 12,2
Eğitim Düzeyleri:
Lisans ve Üstü % 82 % 2
Meslek Yüksek Okulu % 9 % 8
Teknik Lise % 8 % 70
Lise % 1 % 9
İlköğretim % 0 % 11

31.12.2015 itibariyle

YUKARI