İş Ahlakı Esasları

Bir şirketin refahı ve gelişmesi; müşterilerine, çalışanlarına, ortaklarına, kendisine mal veya hizmet sağlayanlara ve kendileriyle ticarî ilişki içinde olduğu kimse ve şirketlere verdiği güvene dayanır.

Bu güvenin var olması ve devamı, şirketin tüm mensupları için her yerde ve her koşulda uygulanması gereken bir takım kurallar dizisine dayanır.

Çalışanların Şirket İçi Davranış Kuralları

 • Ayırımcılık yapmamak ve bireylere karşı saygı göstermek
 • Şirketin varlıklarını (tesis, araç, sınaî mülkiyet, vb.) kişisel amaçları için kullanmamak ve korumak
 • Şirket imajını korumak
 • Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
 • Gizlilik esaslarına uymak
 • Her türlü menfaat çatışmasından kaçınmak (ücretli işler, pay almak, hediye verilmesi-alınması, siyasi faaliyetler vb.)

Çalışanların Şirket Dışı Davranış Kuralları

 • Kanunlara uymak
 • Çevreye saygı ve çevreyi koruma
 • Müşterilere karşı dürüstlük
 • Hissedarlara karşı dürüstlük
 • Ticari paydaşlara karşı dürüstlük
 • Rüşvet ve örtülü kazançların reddi
 • Gerektiğinde aracı kuruluşların uzmanlığına başvurulması
 • Mali hesaplar ve denetim esaslarına uygun davranılması
 • Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi

 

YUKARI